Игри

Предложения от Bing

Информация за страница Перник

Перник е град в Югозападна България. Той е административен център на едноименните област и община. В него се провежда най-големият европейски фестивал. Член е на Федерацията на европейските карнавални фондове и освен това нейно седалище за българската държава. Заради своя международен маскараден кукурски фестивал Сурва през 2009 г. градът официално е обявен за европейска карнавална столица. Сегашното си име градът носи още от своето създаване през 9-ти век. Първите сведения за живот в региона датират около 6000 г.пр.Хр. – това е ранният неолит. В наши дни градът е един от индустриалните български центрове. Намира се на 25 км западно от столицата София и на 70 км северно от Благоевград. Същевременно той е най-големият български град за добив на въглища. Представлява важен транспортен център с удобни жп връзки за столицата, Кюстендил, Кулата и др. Тролейбусният и автомобилният транспорт са развити в градската част. Общинската транспортна фирма е тази, която осъществява предимно пътническите превози.

   Перник е разположен в едноименната котловина с надморска височина, варираща между 750 и 800 м. През града тече извиращата от Черни връх река Струма – това е една от най-големите реки в страната. Котловината се отличава със силно развитото си подножие, както и с преобладаващото развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и освен това се отводнява от реките Конска и Струма. Границата на котловината от север на изток се очертава от южните склонове на Люлин планина и западните склонове на Витоша. От запад пък се ограничава от Брезнишката котловина и Голо Бърдо, разсечена под местността Кракра от Струма. Котловината предоставя удобни за живот условия още от дълбока древност. Тя е била снабдена със земя за обработване и питейна вода, както и с удобни за строеж места и просторни пасища. На базата на археологическите проучвания може да се направи заключението, че първите прояви на живот са от епохата на ранния неолит. Още от времето на тракийските царства съществува селище. То заема важно място по пътя, който свързва Сердика с Пауталия по времето на римляните. Още Тудидит споменава за тракийското племе агриани като разказва за похода на одриския цар Ситалк срещу македоните през 429 г. пр.Хр.

   По времето на хан Омуртаг Перник влиза в пределите на българската държава и се превръща в гранична крепост. През Средновековието селището се споменава за пръв път в житието на Иван Рилски. В началото на 11-ти век то е непристъпна крепост за византийците и седалище на легендарния войвода Кракра Пернишки. Особено голям е приносът на войводата през 1004 г., когато той спира настъплението на Василий 2-ри Българоубиец към Сердика. След продължителни бойни действия той отхвърля предложените му високи постове и нанася тежко поражение на византийските войски. След падането на страната под османско робство значението на крепостта отпада. Природните богатства в околността обуславят градския напредък. По поръчение на турското правителство през 1869 г. геологът Фердинанд Хокстетер извършва проучване във връзка с проектираните строежи на железопътни линии в европейските предели на империята. През 1873 г. за пръв път се използват въглищата на от котловината. Това прави италианската комисия, прокарала трасето по жп линията София – Кюстендил.


Етикети:   България , Благоевград , Градове , Кюстендил
eXTReMe Tracker